Henkilöstömitoitus on riittävä suhteessa työtehtäviin.

Henkilöstömitoitus

Yksi työhyvinvoinnin tärkeä tekijä on se, että työnantaja huolehtii henkilöstön järkevästä mitoituksesta työtehtäviin nähden. Tällöin työn henkinen ja fyysinenkin rasittavuus pysyvät kohtuullisella tasolla. Työhön ja työn organisointiin liittyvät käytännöt ovat yleisesti työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Usein kiire ja siitä selviytyminen nähdään vain yksilötasoisena kysymyksenä, mutta kiireen kokeminen ei välttämättä riipu työmäärästä, vaan enempikin työyhteisön tavoista toimia ja jakaa työtä.

Suomalaiset palkansaajat kokevat kiireen lisääntyneen töissä viimeisen 30 vuoden aikana. Vuonna 1977 kiireestä aiheutuvaa selvää rasitusta koki 18 % palkansaajista, kun vuonna 2008 vastaava määrä oli jo 31 %. Eräs keskeisimmistä syistä kiireen ilmenemiseen on se, että työpaikalla koettiin olevan liian vähän henkilöstöä työtehtäviin nähden.

Lähde: Tilastokeskus 2008. Työolojen kolme vuosikymmentä. Työolotutkimusten tuloksia 1977-2008.

Lähteet

  • Blom R, Hautaniemi A (toim.) Työelämä muuttuu, joustaako hyvinvointi? Helsinki: Gaudeamus, 2009.
  • Tilastokeskus. Työolojen kolme vuosikymmentä. Työolotutkimusten tuloksia 1977-2008. Helsinki, 2008.
  • Työ- ja elinkeinoministeriö. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? Helsinki, 2009.