Työntekijöillä on työssään vaikuttamismahdollisuuksia.

Vaikuttaminen

Työn itsenäisyys ja vaikuttamismahdollisuudet ovat sellaisia työn piirteitä, jotka voivat auttaa vaativissakin olosuhteissa selviytymisessä, ja siksi niillä on keskeinen yhteys myös työhyvinvoinnin kokemiseen. Työntekijöiden työssä vaikuttamisen mahdollisuuksia tutkittaessa voidaan asiaa tarkastella erilaisten vaikuttamismahdollisuuksien mukaan: vaikuttamismahdollisuudet työjärjestykseen, työmenetelmiin, työtehtävien sisältöön, työtahtiin, työnjakoon ihmisten kesken tai siihen keiden kanssa työskentelee. Yleisesti ottaen vaikuttamismahdollisuudet työssä ovat hieman parantuneet kaikilla muilla osa-alueilla paitsi työjärjestykseen ja työtahtiin vaikuttamisessa.

Vaikuttamismahdollisuuksien ja työhyvinvoinnin välinen yhteys ei ole kuitenkaan täysin ristiriidaton, sillä suuria työhyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia on havaittu sellaisilla työntekijäryhmillä, joilla on keskimääräistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. Hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhön eivät siis automaattisesti tarkoita hyvinvointia työssä, jos vastuu ja sitoutuneisuus vuosien mittaan aiheuttavat liikaa stressiä ja mielen kuormittumista.

Pohjoismaissa työntekijöillä on erityisen paljon autonomiaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa oman työnsä organisointiin. Esimerkiksi vaikuttamismahdollisuudet työtehtävien järjestyksen, työmetodien ja työtahdin suhteen ovat korkeammalla tasolla Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.

Lähde: Eurofound 2010. Euroopan työolotutkimus.

Lähteet