Työntekijät ovat motivoituneita työtehtäviinsä.

Motivaatio

Työntekijän motivaatiota tehdä työnsä kuvaa myös termi “työn imu”, jolla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa. Työn imussa oleva työntekijä kokee tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista työhönsä. Henkilöstön työn imu ja työpaikan tuottavuus kulkevat rinnakkain, ja työn imua voidaan pitää yhtenä työhyvinvoinnin mittarina. Tutkimusnäytön perusteella työn imua ja työmotivaatiota kokeva todennäköisemmin myös

  • on myönteinen työtä ja työpaikkaa koskevia asenteita kohtaan
  • harkitsee vähemmän työpaikan vaihtamista
  • on aloitteellinen sekä toimii vapaaehtoisestikin työnsä ja työyhteisönsä hyväksi
  • suoriutuu työstä hyvin ja tuloksellisesti
  • on motivoitunut oppimaan
  • on tyytyväisempi elämään
  • kokee työn ja kotielämän toisiaan rikastuttavina
  • on terveempi

Noin 90 % palkansaajista kokee työn imun tuntemuksia vähintään kerran viikossa ja noin 40 % päivittäin. Naisilla työn imun kokeminen on yleisempää kuin miehillä.

Lähde: Työterveyslaitos 2013. Työ ja terveys Suomessa 2012. Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista.

Lähteet