Pystyn työtehtävissäni hallitsemaan psyykkisiä kuormitustekijöitä.

Työn psyykkinen kuormitus

Yrittäjä/esimies voi kokea työssään mm. seuraavanlaisia psyykkisiä kuormitustekijöitä:

 • kiire ja kireät aikataulut
 • stressin tunne
 • pitkät työpäivät
 • vähäinen vapaa-aika
 • väkivallan tai muun rikollisuuden uhka

Yrittäjälle psyykkistä kuormitusta voivat aiheuttaa sekä itse työhön, työyhteisöön että muihin ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Haitallinen stressi syntyy, kun ihminen kokee ympäristön asettamat vaatimukset suuremmiksi kuin omat selviytymiskeinonsa. Liiallinen ja pitkään jatkunut henkinen kuormitus saattaa johtaa työuupumukseen, joka ilmenee väsymyksenä, kyynistymisenä, hallinnan tunteen menettämisenä ja ammatillisen itsetunnon heikkenemisenä. Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja vaativa työ (kuten usein yrittäjillä/esimiehillä on) kuormittaa erityisesti ihmisen omaa persoonallisuutta. Persoonallisuuden pitkäaikainen kuormittuminen voi pahimmillaan johtaa mielenterveyden ongelmiin.

Vinkkejä yrittäjän/esimiehen psyykkisten kuormitustekijöiden hallitsemiseksi:

 • sulje puhelin kun työpäivä on ohi
 • varaa aikaa itsellesi ja perheellesi ja pidä välillä lomaa
 • vältä työn tuomista vapaa-aikaan
 • suunnittele ja järjestele työt niin, että hallinnan tunne säilyy
 • pidä huolta itsestäsi noudattamalla terveellisiä elintapoja
 • osallistu yrittäjäyhteisöjen toimintaan

Esimiesten kokema stressi on lisääntynyt viime vuosina. Siksi on tärkeää, että esimies huolehtii myös omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Hyvinvoiva esimies on edellytys hyvinvoivalle ja tulosta tekevälle työyhteisölle.

Lähde: Työterveyslaitos 2013

Lähteet