Olen motivoitunut työstäni.

Motivaatio

Motivaatiota tehdä työtään kuvaa myös termi “työn imu”, jolla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa. Työn imussa oleva yrittäjä kokee tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista työhönsä. Työn imu ja tuottavuus kulkevat rinnakkain, ja työn imua voidaan pitää yhtenä työhyvinvoinnin mittarina. Tutkimusnäytön perusteella työn imua ja työmotivaatiota kokeva todennäköisemmin myös

  • on myönteinen työtä ja työpaikkaa koskevia asenteita kohtaan
  • harkitsee vähemmän työpaikan vaihtamista
  • on aloitteellinen sekä toimii vapaaehtoisestikin työnsä ja työyhteisönsä hyväksi
  • suoriutuu työstä hyvin ja tuloksellisesti
  • on motivoitunut oppimaan
  • on tyytyväisempi elämään
  • kokee työn ja kotielämän toisiaan rikastuttavina
  • on terveempi

Yrittäjät ja maatalousyrittäjät innostuivat työstään useammin (52 % päivittäin) kuin palkansaajat (38 % päivittäin). Yrittäjät kokivat myös tyytyväisyyttä työhön syventymisestä sekä kokivat olevansa hyviä työssään useammin kuin palkansaajat.

Lähde: Työterveyslaitos 2013. Työ ja terveys Suomessa 2012. Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista.

Lähteet