Osaamiseni vastaa yritystoimintani/työni vaatimuksia

Osaaminen

Ammattipätevyys on keskeinen osa työhyvinvointia ja ehto oman alan yrittäjyydelle.   Yrittäjän osaamisen perustan muodostavat ammatilliset sekä liiketoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvät tiedot ja taidot. Yrittäjällä on oma vastuu osaamisestaan, ja se auttaa jaksamaan työssä. Osaamisen päivittäminen on välttämätöntä myös yritystoiminnan uudistumiselle ja kilpailukykyisenä pysymiselle.  Ostamalla omaa osaamista täydentäviä palveluita ja hakemalla kumppaneilta tietoa ja tukea, voi yrittäjä keventää osaamisen laajuutta.

Osaamistaan yrittäjä voi kehittää osallistumalla koulutusorganisaatioiden järjestämään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen.  Yrittäjän on mahdollisuus saada näihin opintoihin ehtojen täyttyessä aikuiskoulutustukea. Yrittäjän on mahdollista opiskella myös oppisopimuksella. Yrittäjän kannattaa tutustua avoimien oppimisympäristöjen tarjoamiin verkko-opintomahdollisuuksiin.  Ajasta ja paikasta riippumattomat verkko-opinnot voivat joustavuutensa vuoksi olla vaihtoehto osaamisen vahvistamiseen. Toisaalta kouluttautuminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua ja oppia muilta yrittäjiltä.

Yrittäjille on suunnattu omia osaamispalveluita, jotka tarjoavat yrityksen tarpeisiin sopivaa koulutusta, konsultointia tai mentorointia. Esimerkki tällaisesta osaamisen vahvistamisesta on yrityskummitoiminta, jossa kummi on sitoutunut antamaan käytännön koulimaa osaamistaan yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan käyttöön ja toimimaan liiketoiminnan onnistumisen tukena.  Verkostoitumalla toisten yrittäjien kanssa voi myös vahvistaa osaamistaan.

Hyvinvointibarometrin 2014 mukaan noin 90 prosentilla yrittäjistä on mahdollisuus kehittää ammatillista osaamista, kun taas vastaavasti osaamisen puute haittasi työssä jaksamista 12 prosentilla vastaajista. Mahdollisuus kehittää omaa ammatillista osaamistaan vahvistaa myös uskoa nykyiseen työssä jaksamiseen

Lähde: Hyvinvointibarometri 2014. Suomen Yrittäjät.

Lähteet