Pystyn hallitsemaan työhöni liittyviä psyykkisiä kuormitustekijöitä.

Työn psyykkinen kuormitus

Yrittäjä voi kokea työssään mm. seuraavanlaisia psyykkisiä kuormitustekijöitä:

 • kiire ja kireät aikataulut
 • stressin tunne
 • pitkät työpäivät
 • vähäinen vapaa-aika
 • väkivallan tai muun rikollisuuden uhka

Yrittäjälle psyykkistä kuormitusta voivat aiheuttaa sekä itse työhön, työyhteisöön että muihin ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Myös yleinen yhteiskunnallinen tilanne tai yrittäjyyteen liittyvä negatiivinen ilmapiiri voivat aiheuttaa ylimääräistä stressiä. Haitallinen stressi syntyy, kun ihminen kokee ympäristön asettamat vaatimukset suuremmiksi kuin omat selviytymiskeinonsa. Liiallinen ja pitkään jatkunut henkinen kuormitus saattaa johtaa työuupumukseen, joka ilmenee väsymyksenä, kyynistymisenä, hallinnan tunteen menettämisenä ja ammatillisen itsetunnon heikkenemisenä. Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja vaativa työ (kuten usein yrittäjillä on) kuormittaa erityisesti ihmisen omaa persoonallisuutta. Persoonallisuuden pitkäaikainen kuormittuminen voi pahimmillaan johtaa mielenterveyden ongelmiin.

Vinkkejä yrittäjän psyykkisten kuormitustekijöiden hallitsemiseksi:

 • sulje puhelin kun työpäivä on ohi
 • varaa aikaa itsellesi ja perheellesi ja pidä välillä lomaa (pitkin vuotta)
 • vältä työn tuomista vapaa-aikaan
 • suunnittele ja järjestele työt niin, että hallinnan tunne säilyy
 • pidä huolta itsestäsi noudattamalla terveellisiä elintapoja
 • osallistu yrittäjäyhteisöjen toimintaan

Yksinyrittäjien työn psyykkistä kuormitusta lisäävät erityisesti epävarmuus töiden riittävyydestä (49 %), työpäivien venyminen (40 %) ja työn yksinäisyys (30 %).

Lähde: Suomen Yrittäjät 2014. Hyvinvointibarometri 2014.

Lähteet