Keskityn työssäni asioihin, joihin voin itse vaikuttaa.

Vaikuttaminen

Yrittäjyyteen yhdistetään itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja työn olosuhteisiin. Vaikuttamismahdollisuuksien ja työhyvinvoinnin välinen yhteys ei ole kuitenkaan täysin ristiriidaton, sillä suuria työhyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia on havaittu sellaisilla työntekijäryhmillä, joilla on keskimääräistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä.

Hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhön eivät siis automaattisesti tarkoita hyvinvointia työssä, jos vastuu ja sitoutuneisuus vuosien mittaan aiheuttavat liikaa stressiä ja mielen kuormittumista. Kannattaa pysähtyä miettimän, millaisia työhön kohdistuvia odotuksia ja tavoitteita itsellä on. Työssä pitäisi pystyä toteuttamaan myös itselle tärkeitä ja mielekkäitä asioita.

Jaksamisen ja työn mielekkyyden kannalta on hyvä työssään tunnistaa ne asiat, joihin suuntaa tarmonsa. Hallinnan ympyrä on työkalu miettiä ja rajata omia vaikuttamisen mahdollisuuksia työssään. Kolmitasoisessa ympyrässä ulkokehälle sijoitetaan ne asiat, jotka vaikuttavat yrittäjään ja yritystoimintaan, mutta joihin ei voi vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi korkotaso, verotus, yleinen markkinatilanne jne. Keskimmäiseen kehään tulevat asiat, joihin yrittäjä itse voi vaikuttaa, mutta niistä ei voi itse päättää ainakaan kokonaan.  Näissä asioissa voi tehdä voitavansa, mutta joustoista ja sopeutumisesta huolimatta voi joutua hyväksymään tilanteen epätäydellisenä. Ympyrän ytimeen sijoitetaan ne asiat, joihin yrittäjä itse voi vaikuttaa. Näihin asioihin kannattaa panostaa ja käyttää energiaansa sekä kehittää itseään ja osaamistaan.

Hallinnan ympyrä:
hallinnan-ympyra

Lähteet