Työolot ovat fyysisten edellytysteni ja henkilökohtaisten tarpeideni mukaisia.

Ergonomia

Ergonomia on käsitteenä hyvin laaja. Työolosuhteista puhuttaessa se tarkoittaa yleensä työpisteen rakenteiden, työvälineiden, kalusteiden ja työmenetelmien kehittämistä ihmisten ominaisuuksien ja kykyjen mukaisiksi. Ergonomian tavoitteena on työn tekeminen niin, ettei siitä aiheudu terveydellistä haittaa, vaarallista kuormitusta tai tapaturman vaaraa. Puutteellisesta ergonomiasta voi aiheutua tuki- ja liikuntaelinten liiallista kuormitusta ja sairauksia. Niiden riskitekijöitä ovat esimerkiksi toistotyö, yksipuoliset työliikkeet, raskaat nostot sekä huonot työasennot. Työterveyshuolto tukee yrittäjää ergonomiaratkaisujen tekemisessä sekä tarvittaessa tekee ergonomiakartoituksia.

Erityisen haitallista tuki- ja liikuntaelinten kannalta on, jos altistutaan useille fyysisille kuormitustekijöille samanaikaisesti. Tällainen rasitus on erityisen yleistä rakentamisen, teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden toimialoilla.

Lähde: Työterveyslaitos 2013. Työ ja terveys Suomessa 2012. Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista.

Lisätietoa ergonomiasta löytyy täältä: http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/Sivut/default.aspx

Lähteet