Työterveyshuolto ja työturvallisuusasiat vastaavat tarpeitani.

Työterveys ja työturvallisuus

Työterveyshuolto

Vaikka työterveyshuolto on yrittäjälle itselleen vapaaehtoinen, se kannattaa järjestää. Yrittäjä voi hankkia työterveyshuollon palvelut terveyskeskuksen työterveyshuollosta, kunnallisen liikelaitoksen tai osakeyhtiön työterveyshuollosta, työnantajien yhteiseltä työterveyshuoltoasemalta tai lääkärikeskuksen työterveyshuollosta. Työterveyshuoltopalveluiden tuottajiin kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä ja tehdä tarjouspyyntö.

Mikäli yrittäjällä on yrittäjäeläkevakuutus (YEL) tai maatalousyrittäjäeläkevakuutus (MYEL), voi työterveyshuollon kustannuksista saada korvauksia Kelalta. Korvausten saannin edellytyksenä on työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa tehty kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma. Korvauksen suuruus on 50-60 % aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi Kelan korvauksen jälkeen maksettavaksi jääneet kustannukset yrittäjän omasta työterveyshuollosta ovat verovähennyskelpoisia.

Työterveyshuolto auttaa ja tukee terveyden ja työkyvyn edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä. Työterveyshuollon työntekijät hallitsevat työhön ja työympäristöön liittyvät riskit ja auttavat yrittäjää niiden ehkäisemisessä. Hyvin toimiva yhteistyö yrittäjän ja työterveyshuollon kanssa auttaa huolehtimaan mm. seuraavista asioista:

  • työ on turvallista ja terveellistä
  • työkykyyn liittyviin haasteisiin tartutaan ajoissa ja vältetään pitkittyneitä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä
  • terveyttä ja työkykyä seurataan ja niitä edistetään aktiivisesti
  • työnteko sujuu ja työhön liittyvät pulmatilanteet ratkaistaan.

Yrittäjä ja yritystoiminta hyötyvät työterveyshuollon palveluista monin tavoin. Hyvinvoiva ja terve yrittäjä toimii tehokkaasti ja jaksaa tehdä työtään laadukkaasti, mikä tukee yrityksen menestymistä myös taloudellisesti. Lisäksi yrityksen toimintaan tulee vähemmän häiriöitä, kun pitkiltä sairauslomilta vältytään.

Suurimmat puutteet työterveyshuollon kattavuudessa on pienyrityksillä. Pienyritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden lisäämiseksi on tietoisuutta työterveyshuollosta lisättävä esim. yrittäjäjärjestöjen ja muiden luonnollisten yhteistyökumppaneiden kautta.

Lähde: Työterveyslaitos 2012. Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000-2010.

Lisätietoa yrittäjien työterveyshuollon järjestämisestä löytyy täältä: http://www.kela.fi/tyoterveyshuolto-yrittaja

Työturvallisuus

Työturvallisuuden edistämisen tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita, joissa on terveellistä ja turvallista työskennellä ilman työkyvyn vaarantumista. Työturvallisuuden toimenpiteiden tarkoituksena on ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä johtuvia fyysisiä ja henkisiä terveyshaittoja.

Työturvallisuuslaki tulee yrityksen noudatettavaksi heti, kun yritykseen palkataan yksikin työntekijä. Yksinyrittäjänkin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota työturvallisuusasioihin, sillä hyvät työolot edistävät tuloksellisuutta. Yrittäjä voi parantaa omaa työturvallisuuttaan huolehtimalla työolojen arvioinnista. Arvioinnin voi tehdä yksinkertaisella riskienarvioinnilla muutaman kysymyksen avulla:

  • Mitä tässä työssä voisi sattua?
  • Kuinka se estetään?
  • Kuinka virheistä otetaan opiksi?

Pääasiallisen toimeentulonsa yrittäjätyöstä saavat yrittäjät eivät ole velvollisia ottamaan itselleen lakisääteistä tapaturmavakuutusta, mutta vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen ottaminen on suositeltavaa. Tapaturmavakuutus antaa turvaa myös ammattitautien ja uudelleenkouluttautumisen varalta. Myös työterveyshuollon järjestäminen on työturvallisuusteko, sillä sieltä saa tukea työolojen riskien terveydellisen merkityksen arviointiin. On hyvä muistaa, että pienille yrityksille pienikin riski voi aiheuttaa suurta vahinkoa (esim. tulipalo, vesivahinko, ilkivalta, varkaus, yrittäjän sairastuminen, tapaturma, väärä valaistus, väärät työasennot, työympäristön melu, työympäristöön liittyvät riskit). Yksinyrittäjän itseen kohdistuvat riskit ovat merkittävimmät ja siksi yrittäjän kannattaa panostaa itseensä ja omaan hyvinvointiinsa.

Vuonna 2013 vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille korvattiin 6 454 työpaikkatapaturmaa ja 645 työmatkatapaturmaa. Määrä oli seurantajakson (2005-2013) korkein.

Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 2014. Työtapaturmat -tilastojulkaisu 2014.

Lue lisää yrittäjän vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta täältä: http://www.tvl.fi/fi/Vakuutus/Vakuutukseen-kuuluminen/Yrittajan-vapaaehtoinen-tapaturmavakuutus/

Lähteet