Hyödynnän tarvittaessa erilaisia yrittäjän tukiverkostoja.

Yrittäjän tukiverkostot

Yrittäjille on olemassa erilaisia tukiverkostoja, jotka antavat eväitä jaksamiseen. Parhaimmillaan onnistunut verkostotoiminta on kokemusten jakamista, oppimista toisilta, vertaistukea ja kannustamista sekä tukea yrittäjänä jaksamisessa. Sosiaalisten suhteiden rakentuminen on keskeinen lisäarvo yrittäjille, varsinkin silloin kun yrittäjä pyörittää liiketoimintaa yksin. Ryhmässä on mahdollisuus verkostoitua ja jakaa luottamuksellisesti yrittämiseen ja arkeen liittyviä kokemuksia ja ajatuksia.

Yrittäjän tukiverkostoja ovat esimerkiksi:

  • Paikalliset yrittäjäjärjestöt
  • Alueelliset elinkeinoelämän kehittämisyhtiöt
  • Elinkeinoelämän kattojärjestöt
  • Yrityskummit
  • Yrittäjien hyvinvointikillat

Vuonna 2013 yrityskummit auttoivat 1171 yritystä ja käyttivät mentorointiin 14 341 työtuntia. Yrityskummien toiminta kattaa koko maan ja toiminta laajenee koko ajan. Eniten yrityskummeilta hakivat neuvoa palvelualan, tukku- ja vähittäiskaupan ja teollisuusalan yritykset.

Lähde: Suomen Yrityskummit 2013.

Lähteet