Arvioi yksinyrittäjän
työhyvinvoinnin väittämiä asteikolla 1-5:

1 = toteutuu erittäin huonosti / ei lainkaan       2 = toteutuu huonosti       3 = toteutuu tyydyttävästi / keskimäärin       4 = toteutuu hyvin       5 = toteutuu erittäin hyvin

Voimavaratekijät

1. Terveystekijät Info
Tiedostan terveellisten elintapojen merkityksen omalle terveydelleni.
2. Fyysinen kunto Info
Liikun terveyteni kannalta riittävästi.
3. Työn psyykkinen kuormitus Info
Pystyn hallitsemaan työhöni liittyviä psyykkisiä kuormitustekijöitä.
4. Osaaminen Info
Osaamiseni vastaa yritystoimintani/työni vaatimuksia.
5. Motivaatio Info
Olen motivoitunut työstäni.

Työolot

6. Työterveys ja työturvallisuus Info
Työterveyshuolto ja työturvallisuusasiat vastaavat tarpeitani.
7. Ergonomia Info
Työolot ovat fyysisten edellytysteni ja henkilökohtaisten tarpeideni mukaisia.
8. Ajankäytön hallinta Info
Suunnittelen ajankäyttöä suhteessa työtehtäviini.
9. Vaikuttaminen Info
Keskityn työssäni asioihin, joihin voin itse vaikuttaa.

Tukiverkostot

10. Yrittäjän tukiverkostot Info
Hyödynnän tarvittaessa erilaisia yrittäjän tukiverkostoja.
11. Lähiyhteisö Info
Saan tukea lähiyhteisöltäni yritystoiminnassa jaksamiseen.
12. Varautuminen yllättäviin tilanteisiin ja tulevaisuuteen Info
Olen varautunut yllättäviin tilanteisiin, jotka vaikuttavat yritystoiminnan harjoittamiseen.